PP Qodratullah mengajarkan saya selau berfikir kreatif dan inovatif, itu menjadikan saya insan yang mandiri dan berkarakter.